Quy chế Website
banner link trangthionline

Những trường hợp bị nghi là du hành thời gian trên thế giới

05/11/2019 21:34:31
Một số hình ảnh bị nghi là bằng chứng du hành thời gian vì người trong ảnh sử dụng điện thoại di động trước khi sản phẩm này ra đời.