Quy chế Website
banner link trangthionline

Chân dung 2 nữ tướng công an ở miền Tây

03/07/2019 22:00:41
Cô Sáu Đẹp hay "nữ tướng" Bùi Tuyết Minh đều là những nữ lãnh đạo nhận được nhiều tình thương của người dân miền Tây vì những đóng góp của họ cho ngành công an.