Quy chế Website
banner link trangthionline

Hướng dẫn sử dụng chức năng mới nâng cấp Trangthihanoi.com.vn

05/03/2012 15:20:05

· Chức năng cập nhật cửa hàng con.

Để thêm một cửa hàng con bất kỳ, quản trị đăng nhập vào hệ thống và chọn menu quản trị như hình sau

1.jpg

Giao diện sẽ chuyển sang giao diện cập nhật danh sách cửa hàng con:

2.jpg

Nhấn các nút tương ứng để thêm, sửa và xóa gian hàng con. Khi nhấn thêm 1 cửa hàng sẽ hiển thị giao diện như sau:

3.jpg

Sau khi nhập các thông tin, số TT, Tên cửa hàng, địa chỉ, điện thoại nhấn nút đánh save đánh dấu trên hình để cập nhật cửa hàng mới.

· Chức năng sửa trạng thái cửa hàng con.

Có 2 phần cập nhật sửa trạng thái cửa hàng con.

Đối với sản phẩm do cửa hàng đăng:

4.jpg

Chọn quản lý sản phẩm như hình trên.

Chọn thêm mới hoặc sửa 1 sản phẩm bất kỳ:

5.jpg

Ở giao diện quản trị sẽ có hiển thị để chọn có sản phẩm bán ở cửa hàng đó không, nhấn chọn cửa hàng con sẽ bán và cập nhật trạng thái sản phẩm còn hàng hay hết hàng. Nhấn lưu lại để cập nhật thông tin sản phẩm.

6.jpg

Đối với sản phẩm cung ứng tập trung:

7.jpg

Chọn menu quản trị như trong hình.

8.jpg

Chọn các danh sách cửa hàng bán sản phẩm, chọn trạng thái hàng hóa (Còn hàng – Hết hàng) sau đó nhấn cập nhật để cập nhật trạng thái của sản phẩm.

Lưu ý: Nút cập nhật với sản phẩm cung ứng tập trung là riêng cho từng sản phẩm.

· Chức năng danh mục sản phẩm.

Hiển thị ở bên trái phía dưới danh mục quản trị, trong các giao diện quản trị sản phẩm của cửa hàng và sản phẩm cung ứng tập trung. Danh mục này là danh mục các sản phẩm do cửa hàng đó đăng lên hoặc danh mục các sản phẩm cung ứng tập trung ứng theo từng ngành hành. Khi có 1 sản phẩm mới thuộc ngành hàng khác danh mục này sẽ tự động cập nhật ngành hàng mới.

Sử dụng để lọc các sản phẩm theo danh mục ngành hàng của site.

9.jpg