Quy chế Website
banner link trangthionline

Phương thức vận chuyển

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: thỏa thuận hoặc thể hiện trên Web, báo giá.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng: thoản thuận

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Với các sản phẩm thương mại chúng tôi cung cấp trên toàn quốc, với các dịch vụ như: sửa chữa thiết bị, lắp đặt bảo dưỡng sẽ có thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

d) Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ công ty Tràng Thi sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng và nhận lại tiền đã thanh toán nếu muốn.