Quy chế Website
banner link trangthionline

Phương thức thanh toán

- Về cơ bản với khách hàng ở các tỉnh (không thuộc TP.HN) chúng tôi nhận thanh toán qua chuyển khoản.

- Với khách hàng ở TP.HN chúng tôi sẽ nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản theo quy định của nhà nước.

- Với các đơn hàng có giá trị lớn, khách hàng là đại lý, công ty đã mua hàng nhiều lần, lịch sử thanh toán công nợ tốt, chúng tôi sẽ thỏa thuận để có thể thanh toán làm nhiều đợt hoặc công nợ dài ngày.

- Mọi chi tiết sẽ thoản thuận trên từng đơn hàng cụ thể.