Quy chế Website
banner link trangthionline

Chính sách bảo mật thông tin

I/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

  • Chúng tôi thu thập danh sách khách hàng để gửi những thông tin khuyến mại của Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi  đến khách hàng. Khách hàng của chúng tôi trên phạm vi toàn quốc

II/ Phạm vi sử dụng thông tin

  • Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng của chúng tôi được sử dụng vào mục đích bán hàng và chăm sóc khách hàng.

III/ Thời gian lưu trữ thông tin

  • Chúng tôi lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống phần mềm để tiện cho việc chăm sóc và gửi đến quý khách hàng những thông tin khuyến mại của Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi

 IV/ Công Ty chúng tôi xin cam kết

  • Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi xin cam kết không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, trừ khi thực hiện theo quy định của pháp luật
  • Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn, cho thông tin cá nhân đã thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi: đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; sử dụng thông tin trái phép; thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

V/ Trụ sở chính công ty

Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi

·   Địa chỉ      : 12 Tràng Thi Hoàn kiếm Hà Nội.

·   Mã số thuế: 0100107437

·   Điện thoại : 04.38286334 hoặc 0438252304

·   Email: trangthi@haprogroup.vn

·   Website: trangthihanoi.com.vn

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin của khách hàng.