Quy chế Website
banner link trangthionline

Giới thiệu về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tràng Thi
Trụ sở giao dịch: 12-14 Tràng Thi – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tên cơ quan chủ quản: Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Website:trangthihanoi.com.vn –- email: trangthi@haprogroup.vn
Điện thoại: 04.38286334 - fax: 04.38243160
Mã số doanh nghiệp: 0100107437
Quyết định thành lập doanh nghiệp cổ phần: 5333/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND TP Hà Nội V/v Chuyển Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi Thành Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi.


cty co mau.jpg
I- Lịch sử quá trình hình thành và phát triển Công ty

Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển của Thương mại Thủ đô và Ngành thương mại Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua. Công ty được thành lập ngày 14/02/1955. Tiền thân là Công ty Ngũ Kim với cơ sở chính là Cửa hàng Ngũ kim số 5-7 Tràng Tiền: số lượng CBCNV ban đầu trên 40 người. Qua các giai đọan, Công ty nhiều lần được sáp nhập thêm các Công ty trong ngành, được bổ xung thêm chức năng nhiệm vụ, đổi tên, đánh dấu những bước thay đổi lớn, lớn mạnh và trưởng thành của Công ty. Đến nay, Công ty đã mở rộng quy mô hoạt động từ phía Bắc đến phía Nam Thành phố với 42 địa điểm kinh doanh và gần 500 lao động ở khắp các Quận nội thành và hai Huyện ngoại thành. Ngày 13/7/2010 Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi. Ngày 15/10/2015 Công ty chuyển đổi thành Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi.
Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua.
Tổ chức Đảng, Công đoàn Công ty cũng được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen.

I - Background of the formation and development of Trang Thi Trade and Services Company

The formation and development of the Company are closely linked to the development of Trade of Capital Hanoi and Vietnamese Trade as a whole over the past half century. The Company was established on February 14, 1955. Its predecessor had been the Hardware Company with its main base at the Hardware Store Nos. 5-7 Trang Tien Street and an initial staff of over 40 persons. Throughout its development, the Company has been coorporated with other companies in the metallic branch, amended with other functions and responsibilities, changed with new names, marking with great changes and growing into the present Company. So far, the Company has enlarged its scope of operation from the northern to the southern parts of Hanoi City with 42 places of business and nearly 500 laborers in all inner-city districts and two suburban districts. The Company has been awarded with several orders, medals and emulation banners by the State. Its Party organization and Trade Union unit have also been awarded with orders and certificate of merits.

Nhận diện thương hiệu

Trải qua hơn 59 năm xây dựng và phát triển, để hội nhập kinh tế và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trên thị trường trong nước và ngoài nước, năm 2008 Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi đã xây dựng nhận diện thương hiệu mới của Công ty và đăng ký bảo hộ tại Cục cở hữu trí tuệ.

Identification of its Trade Name

Throughout over 59 years of building and development, for economic integration and further assertion of its position and role on the markets inside and outside the country, in 2008 Trang Thi Trade and Services Company founded its new trade name and registered it at the Office of Intellectual Property.

II- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

* Kinh doanh thương mại: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các hàng hoá tiêu dùng, TLSX,, Kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh, hoá chất… phục vụ mọi nhu cầu của thị trường. Làm đại lý cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
- Tổ chức sản xuất gia công, dịch vụ, sửa chữa các đồ dùng điện tử, điện lạnh, phương tiện, đồ điện.
- Tổ chức các dịch vụ kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng đại diện và các dịch vụ du lịch.
- Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để mở rộng các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất dịch vụ của doanh nghiệp.
* Xuất khẩu: Hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, công nghiệp nhẹ, hàng nông sản, thuỷ sản, hoá chất, thực phẩm, sản phẩm công nghệ, khoáng sản.
* Nhập khẩu: Vật tư, nguyên liệu, hoá chất và các thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải, hàng tiêu dùng, điện tử, điện lạnh, dân dụng, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, hàng thiết bị công nghiệp, trang thiết bị y tế.
* Kinh doanh bất động sản: mua; bán; cho thuê nhà, văn phòng cho thuê chất lượng cao.

II. The Company’s field of business activities

Trade business: Doing business in whole sale and retail sale of consumer goods, means of production, metallic goods, machines, electronic and refrigerating commodities and chemicals. Catering for all demands of the market. Acting as agent for economic sectors inside and outside the country. - Organizing prefabricated production, services, repairs of electronic and refrigerating commodities, means of production and electric gadgets. - Organizing services for hotel business, leasing representative offices, and tourism services. - Entering into joint-ventures with economic organizations inside and outside the country for expanding business activities in export and import, and providing services to enterprises. Export: Exporting handicraft and fine-art articles; garments; light industrial commodities; agricultural and aquatic products; chemicals; foodstuff; technological products and minerals. Import: Importing materials, raw materials, chemicals and technical equipment for production; means of transport, consumer goods; electronic, refrigerating and civil commodities; building materials, interior equipment, industrial equipment and medical equipment.

Business in real property: Buying, selling and leasing houses; leasing high-quality offices.

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:
- Dự án đã và đang đầu tư:
1. Trung tâm TMDV Tràng Thi tại 10B Tràng Thi (1.800m2 đất, 4 tầng - 5.980m2 sàn; Tổng mức đầu tư: 40 tỷ VND = 2,5 Triệu USD)
2. Chung cư "Tràng Thi - Minh Khai" (7 tầng: 1963m2 sàn; Tổng mức đầu tư: 17,4 tỷ VND = 1,1 triệu USD).
3. Trung tâm TMDV nhà ở 173 Xuân Thủy, Hà Nội (gồm khu nhà 25 Tầng 55.561 m2 sàn xây dựng, 21 lô nhà vườn, Tổng mức đầu tư: 770 tỷ VND = 47 Triệu USD
4. Siêu thị chợ Tó tại khu vực chợ Tó, Đông Anh (Diện tích đất: 586 m2, công trình 7 tầng: 2.000 m2 sàn; Tổng mức đầu tư: 29 tỷ VND = 1,8 Triệu USD).
- Dự án chuẩn bị đầu tư:
1. Trung tâm TMDV-VP cho thuê tại 47 Cát Linh, Hà Nội (DT đất: 4.900m2, 2 khối nhà 11 tầng và 17 tầng: Tổng mức đầu tư: 600 tỷ VND = 36,4 triệu USD)
2. Trung tâm giới thiệu hàng hóa tại 2-4 Điện Biên Phủ, Hà Nội (7 tầng, 1.400m2 sàn, Tổng mức đầu tư: 20 tỷ VND = 1,2 triệu USD)
3. Khu Thương mại & văn phòng tại khu 1B, thị trấn Đông Anh (Diện tích đất: 1.773m2, công trình 7-9 tầng; tổng mức đầu tư: 110 tỷ VND = 6,7 triệu USD)
4. Siêu thị "Tràng Thi - Ngọc Hồi" (Diện tích đất: 700m2, 2500 m2 sàn; Tổng mức đầu tư: 25 tỷ VND = 1,4 triệu USD).

Construction investment projects

Projects already invested and in progress: 1. Trang Thi Trade and Services Centre at No. 10B Trang Thi Street (land area: 1,800 sq.m, four storeys, floor space: 5,890 sq.m; total investment: VND 40 billion, roughly equivalent to USD 2,5 million). 2. “Trang Thi - Minh Khai” Apartment Block (seven storeys: 1,963sq.m; total investment: VND 17,4 billion, roughly equivalent to USD 1,1 million
3. Trade and Services Centre and Dwelling houses at No. 173 Xuan Thuy Road, Hanoi (including a 25-storeyed building, floor space: 55,561 sq.m and 21 garden-houses; total investment: VND 770 billion, roughly equivalent to USD 47 million). 4. Cho To (To Market) Supermarket at Cho To Area, Dong Anh District (land area: 586 sq.m, 7 storeys, floor space: 2,000 sq.m; total investment: VND 29 billion, roughly equivalent to USD 1.8 million). Project being prepared for investment

1. Trade and Services Centre and Offices for Rent at No. 47 Cat Linh Street, Hanoi (land area: 4,900 sq.m; 2 buildings of 11 storeys and 17 storeys; total investment: VND 600 billion, roughly equivalent to USD 36.4 million).

2. Centre for Goods Show at Nos. 2-4 Dien Bien Phu Road, Hanoi (seven storeys, floor space: 1,400 sq.m; total investment: VND 20 billion, roughly equivalent to USD 1.2 million) 3. Trade and Offices Area at No. 1B Dong Anh District Town (land area: 1,773 sq.m, 7-9 storeys; total investment: VND 110 billion, roughly equivalent to USD 6.7 million)

4. " Trang Thi - Ngoc Hoi" Supermarket (land area: 700 sq.m, floor space 2500 sp.ml; total investment: VND 7,2 nillion, roughly equivalen to USD 1,4 million).


CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ


- Công ty có 10 đơn vị kinh doanh trực tiếp có đăng ký kinh doanh và con dấu riêng gồm 42 địa điểm kinh doanh nằm ở các Quận - Huyện nội và ngoại thành.
- Điển hình có 29 địa điểm thuộc hệ thống cửa hàng chuyên doanh theo bộ nhận diện thương hiệu mới gồm:

Ngành hàng Kim khí - Điện máy - Điện tử

01. Điểm số 12 Tràng Thi - ĐT: 04.38243359        
02. Điểm CH số 24 Thuốc Bắc - ĐT: 04.39282474
03. Điểm CH số 375 Ngọc Lâm - ĐT: 04.38271642
04. Điểm CH Ngã ba Ngọc Hồi - ĐT: 04.38615518
05. Điểm CH số 344 Khâm Thiên - ĐT: 04.35110795
06. Điểm CH số 15 Thuốc Bắc - ĐT: 04.39282474
07. Điểm CH số 316 Phố Huế - ĐT: 04.39765537
08. Điểm CH số 174 Hàng Bông - ĐT: 04.38288486
09. Điểm CH số 1 Thanh Trì, TT Văn Điển - ĐT: 04.38618582
10. Điểm CH số 1B Đông Anh, TT Đông Anh - ĐT: 04.38832801
11. Điểm CH số 3-5 Đại La - ĐT: 04.36288663
12. Điểm CH số 2-4 Điện Biên Phủ - ĐT: 04.38285855
13. Điểm CH số 179 Trương Định - ĐT: 04.22149451
14. Điểm CH số 79 Hàng Đào - ĐT: 04.39260390
15. Điểm CH số 77 Hàng Đào - ĐT: 04.39260356
16. Điểm CH số 2,4,6 Hàng Đậu - ĐT: 04.3 927 5997
17. Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim - Tràng Thi - ĐT: 04.39287777
18. Trung tâm mua sắm Tràng Thi - Chợ Tó - Đông Anh - ĐT:04.38832490

Metal
industry - E lectronics - Electronics

01. Store located in 12 Trang Thi - Tel: 04 3 824 3359
02.Store located in 24 Thuoc Bac - Tel: 04 3 928 2474
03.Store located in 375 Ngoc Lam - Tel: 04 3 827 1642
04.Store located in Ngoc Hoi fork - Tel: 04 3 861 5518
05.Store located in 344 Kham Thien - Tel: 04 3 511 0795
06.Store located in 15 Thuoc Bac - Tel: 04 3 928 2474
07.Store located in 316 Pho Hue - Tel: 04 3 976 5537
08.Store located in 174 Hang Bong - Tel: 04 3 828 8486
09.Store located in 1 Thanh Tri, Van Dien town - Tel: 04 3 861 8582
10.Store located in 1B Dong Anh, Dong Anh town   - Tel: 04 3 883 2801
11.Store located in 2-4 Dien Bien Phu - Tel: 04 3 828 5855
12.Store located in 3-5 Dai La - Tel: 04 3 628 8553
13.Store located in 179 Truong Dinh - Tel:04 2 214 9452
14.Store located in 79 Hang Dao - Tel: 04 3 926 0390
15.Store located in 77 Hang Dao - Tel: 04 3 926 0356
16.Storelocated in 2,4,6 Hang Dau - Tel: 04 3 927 5997
17.
Nguyen Kim - Trang Thi sh
opping center - Tel: 04 3 928 777
18.Trang Thi - Cho To shopping center - Tel: 04.3 883 2490
 


Ngành hàng Nội Thất


19. Điểm CH số 47 Cát Linh - ĐT: 043.8234104
20. Điểm CH số 2 Tôn Đức Thắng - ĐT: 04.38455627
21. Điểm CH số 116 Hàng Gai - ĐT: 04.39286232

Furniture


19. Store located in 47 Cát Linh - Tel: 04 3 8234104
20.
Store located in 2 Ton Duc Thang - Tel: 04 3 845 5627
21.
Store located in 116 Hang Gai - Tel: 04 3 928 6232


Ngành hàng Vật liệu xây dựng

22. Điểm 51 Hàng Đậu - ĐT: 04.38282584

Building materials

22. Store located in 51 Hang Dau - Tel: 04 3 828 2584


Dịch vụ sửa chữa Xe máy - Cơ điện lạnh

22. Điểm CH số 63 Yên Phụ - ĐT: 04.37150904
23. Điểm CH số 98 Hàng Bông - ĐT: 04.38257400
24. Điểm số CH số 5 Thuốc Bắc - ĐT: 04.38281022
25. Điểm số CH số 51 Yên Phụ - ĐT: 04.38257400

Motorcycle repair services - Electronic and refrigerating comodities

22. Store located in 63 Yen Phu - Tel: 04 3 715 0904
23.
Store located in 98 Hang Bong - Tel: 04 3 825 7400
24.
Store located in 5 Thuoc Bac - Tel: 04 3 828 1022
25. Store located in 51 Yen Phu - Tel: 04 38257400